Om oss

Xtream Group startades 2020 genom att de fyra grundarna Jason Pemberton, Pio Rodrigues, Sean Johansson och Jim English slog samman sina företag till en gemensam grupp. Orsaken till sammanslagningen var att grundarna gått och funderat länge på hur man kan skapa något större. Det som tidigare hindrat detta är, som många företagare lider av, tidsbrist men genom att arbeta tillsammans frigörs tid som kan användas till utveckling. Nu är målsättningen att skapa något stort tillsammans med sin personal, samarbetspartners och kunder. Målsättningen är att (precis som slogan säger ”Create Something Xtream”) skapa något stort.

De fyra grundarna delar samma värderingar vad gäller kvalité på utfört arbete, personalutveckling och hur man jobbar tillsammans med kunder. Dessa värderingar sprids i organisationen och på det sättet bidrar det till en gemensam syn och en gemensam känsla.

Målet är inte att skapa en stor byggkoncern, även fast stor del av verksamheten innehåller just byggdelar, utan målet är att skapa en företagsgrupp där människor kan utvecklas tillsammans och få utlopp för sina idéer.

En slogan med dubbla innebörder

”Create Something, Xtream” betyder att vi vill ge förutsättningar för alla människor att skapa något genom hjälp från oss på Xtream.

”Create Something Xtream” betyder att vill skapa något xtreamt. Vad det betyder får tiden utvisa men tillsammans med våra medarbetare,  samarbetspartner och kunder har vi stor möjlighet att göra detta.

Så för oss är vår slogan helt naturlig!

xtream-group-om-oss
xtream-group-rivning-av-hus